Formulář byl vyroben v aplikaci formees.com
Online nástroj na tvorbu formulářů

Průzkum pro ověřovatele IM

Jméno (zde je možné se podepsat)

textové editory, textové procesory

Ověřovatel IM

Word

Jaký SW a další SW nástroje používám ve výuce či v přípravě na výuku?

Writer (OpenOffice)

GoogleDocs

znám i jiné

tabulkové procesory

prezentační SW

Excel

Calc (OpenOffice)

znám i jiné

PowerPoint

znám i jiné

Impress (Open Office)

Prezi

znám i jiné

Issuu

Calaméo

GlogsterEDU

prezentace dokumentů

znám i jiné

Open Sankoré

QDraw

SW pro interaktivní tabule

sociální sítě

znám i jiné

Google+

LinkedIn

Facebook

Twitter

Myspace

další SW (spíše zajímavosti)

Wordle (mraky slov)

Dipity (časové osy)

znám i jiné

WordPress

Webnode

eStranky

CMS redakční systémy

znám i jiné

Joomla

Picasa

Rajče.net

fotogalerie

znám i jiné

prezentace multimédií

Vimeo

Youtube

znám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

a používám i jiné

Tým Magnet děkuje za vyplnění.

Nejedná se prosím o prověřování znalostí či zkušeností.

Odpovídejte zcela svobodně, pokud nechcete, nepodepisujte se.

Současný učitel využívá, a běžně může využívat, 1 - 3 SW nástroje pro výuku či přípravu do výuky. Další digitální nástroje jen rozšiřují výběr a trochu i možnosti a využitelnost počítačů ve výuce a také interaktivních metod výuky.